Disclaimer:

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de aandacht die aan het beheer van deze site wordt besteed, kan het voorkomen dat de informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat.
Loopgroep Hoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.
Mocht je een onvolkomenheid op deze website ontdekken, dan kun je dit doorgeven via ons e-mail adres webmaster@loopgroephoorn.nl

Wijzigingen
Loopgroep Hoorn behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.

Privacy
Voor Loopgroep Hoorn is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij de uitslagen zullen wij dan ook enkel de naam, woonplaats en clubgegevens van personen vermelden. Bent u van mening dat uw gegevens van onze site verwijderd dienen te worden dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar onze webmaster. Uw gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.
Gegevens welke u via de website aan ons bekend maakt (mail adressen en inschrijfgegevens) zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen intern bij Loopgroep Hoorn worden gebruikt.

Copyright
Deze website is het intellectueel eigendom van Loopgroep Hoorn

 
disclaimer - Webdesign by Ferdy