Reglement clubrecords:

 

Algemeen

 1. Clubrecords worden geregistreerd vanaf 1 januari 2011.
 2. Onder clubrecords worden die prestaties verstaan die nog niet eerder door leden van Loopgroep Hoorn zijn geleverd.
 3. Clubrecords kunnen op de volgende onderdelen behaald worden: 5000 m, 10000 m, 15000 m, 16100 m, 21095 m, 30000 m en 42195 m.
 4. Er bestaan clubrecords in de volgende categorieën voor zowel mannen als vrouwen: Senioren en Masters in leeftijdsklassen van vijf jaar beginnend met 35.
 5. De snelste tijd op een onderdeel wordt aangeduid met een *.
 6. Ingrijpende wijzigingen in het “Reglement Clubrecords” worden door de beheerder clubrecords in samenspraak met het bestuur van Loopgroep Hoorn doorgevoerd.

 Voorwaarden voor vaststellen clubrecord

 1. Er kan pas sprake zijn van een clubrecord als de atleet ten tijde van deze prestatie lid was van Loopgroep Hoorn.
 2. Records kunnen gevestigd worden tijdens wedstrijden/trimlopen met officieel gemeten parcoursen. Bij twijfel mag van de atleet of atlete die een record loopt verlangd worden dat hij of zij een officiële afstandsverklaring aan de beheerder clubrecords doet toekomen.
 3. De prestaties moeten terug te vinden zijn in officiële uitslagenlijsten.
 4. Een record komt in aanmerking voor erkenning als uit de uitslag blijkt over welke afstand gelopen is.
 5. Bij wedstrijden waar d.m.v. chips netto- en brutotijden worden geregistreerd, gelden voor clubrecords de nettotijden.
 6. Atleten kunnen alleen in de eigen categorie een record verwezenlijken.

 Aanvraag, erkenning en bekendmaking

 1. Prestaties die in aanmerking komen voor een nieuw clubrecord dienen schriftelijk of digitaal
  (quistkuip@quicknet.nl) aangemeld te worden bij de beheerder clubrecords. De aanvrager voorziet in: uitslagenlijst, naam en prestatie.
 2. De beheerder clubrecords beoordeelt de aanvragen op alle voor het record in aanmerking komende reglementen.
 3. Zodra een clubrecord erkend is wordt dit record verwerkt op de website van Loopgroep Hoorn.
 4. Vanaf het moment dat een record is vermeld op de website van Loopgroep Hoorn mag het record als erkend beschouwd worden.
 5. Tegen een afwijzing van een recordaanvraag is beroep bij het bestuur mogelijk, de uitspraak door het bestuur is bindend.
 6. Als er gegronde redenen zijn kan het bestuur van Loopgroep Hoorn besluiten een record uit de lijst te verwijderen.
 7. Wanneer een lid van Loopgroep Hoorn zijn of haar eigen clubrecord evenaart wordt alleen het eerste record gepubliceerd in de officiële recordlijst.

 Beheer clubrecords

 1. Clubrecords worden bijgehouden door de beheerder clubrecords.
 2. De beheerder clubrecords is benoemd voor onbepaalde tijd en wordt aangestuurd door het bestuur van Loopgroep Hoorn.
 3. De beheerder van clubrecords voert de volgende taken uit:
   o Controleert of prestatie is geleverd in een voor clubrecords vastgestelde wedstrijd door een lid van Loopgroep Hoorn.
   o Controleert de juiste categorie van het betreffende lid op het moment van de prestatie.
   o Controleert of de prestatie een verbetering van het bestaande record is.
   o Rapporteert over de opname of afwijzing van een clubrecord aan het bestuur
   o Communiceert over opname of afwijzing van een clubrecord met de atleet.
   o Draagt zorg voor de publicatie van clubrecords op de website.
   o Doet voorstellen aan het bestuur over wijzigingen in het reglement.

 

clubrecords_760
disclaimer - Webdesign by Ferdy